Profil firmy

Firma byla založena Ing. Janem Topolem v r. 1990, původně jako projektová kancelář vodohospodářských staveb. Realizací vlastních mezinárodně patentovaných technologií se postupně činnost společnosti soustředila na výrobu kontejnerových čistíren odpadních vod a samostatné dodávky čistírenských technologií. V roce 2000 došlo k transformaci na TopolWater, s.r.o. Společnost si své vedoucí místo hájí zejména excelentním vývojem nových technologií, které má nyní patentované napříč celým světem. V současné době je schopná na nejvyšší technické úrovni zajistit čištění odpadních vod pro kapacity od 1 domu až po sídla do 50 000 obyvatel.

Firma TopolWater, s.r.o. je nástupcem projekční kanceláře Voda – Projekt, založené v r. 1990. Čištění odpadních vod se tedy věnujeme již více než 30 let. TopolWater, s.r.o. je v současné době v ČR jedinou firmou s cca 100 zaměstnanci, jejímž předmětem činnosti je výhradně čištění odpadních vod.

Veškeré dodávané technologie jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje a jsou patentově chráněny ve většině vyspělých států světa. Produkty firmy TopolWater tak představují jedinečná technická řešení, která jsou výhradním majetkem firmy a není možné je tak dodat jinou společností. Čištěním odpadních vod se zabýváme komplexně v tomto rozsahu:

 • Výzkum, vývoj a ověřování konstrukcí, patentová ochrana
 • Projekční a konstrukční činnost
 • Výroba čistíren a dodávky technologických celků
 • Provozování a obsluha čistíren
 • Servis

Program společnosti se člení do čtyř oblastí:

• Automatické čistírny odpadních vod TOPAS

Technologie domovních ČOV TOPAS je chráněna několika mezinárodními patenty. Dodávají se pro rodinné a rekreační domy, obce nebo i menší provozovny jako kompaktní samonosné plastové kontejnery. Vynikají vysokou účinností, spolehlivým provozem a plně automatickým řízením procesu čištění v systému reaktoru SBR. Vyrábějí se obvykle pro kapacity do 800 EO.

• Obecní čistírny odpadních vod typu Monoblok nebo Flexidiblok

Tento typ čistíren je založen na systému SBR reaktorů. Systém je plně automatizovaný, s minimálními nároky na odbornou obsluhu. Tu lze provádět pomocí dálkového přenosu dat do on-line dispečinku firmy TopolWater nebo provozovatele ČOV. Technologie se dodává obvykle pro kapacity 800 – 50 000 EO.  Samozřejmostí u realizace obecních čistíren je nabídka kompletních služeb, od tvorby projektu, realizace díla, zajištění zkušebního provozu až po následné provozování ČOV.

• Průmyslové čistírny odpadních vod

Jde o čistírny pro provozovny zaměřené zejména na potravinářské, maso zpracující a zemědělské provozy. Jsou založeny také na technologii SBR, ale biologickému stupni zde předchází různé úrovně chemického a mechanického předčištění podle charakteru konkrétních odpadních vod.

• Technologie pro konstrukci nádrží

Jedná se o nový způsob výroby nádrží pro skladování a úpravu kapalin. Je to unikátní patentově chráněná kombinace ocelových profilovaných plechů, které přenášejí statické zatížení a termoplastů, které chrání ocel před korozí. Využívá se zde jak statická stabilita ocelových částí, tak elegance a snadnost spojování u plastových dílů. Výsledkem je vodotěsná, staticky stabilní nádrž bez nutnosti železobetonových konstrukcí.
Právě komplexní přístup k čištění odpadních vod od vývoje až po servis a provozování nám umožňuje neustále v praxi ověřovat a zdokonalovat naše technologie.

Firma TopolWater je rodinná firma s touto vlastnickou strukturou:

Ing. Jan Topol st.

Ředitel firmy, jednatel, vynálezce a zakladatel firmy.

Ing. Jan Topol, Ph.D.

Technolog, specialista na čištění odpadních vod. Ředitel oddělení obecních a průmyslových čistíren. Řídí tyto činnosti:

 • Projekční příprava staveb
 • Realizace dodávek technologií pro čištění komunálních odpadních vod
 • Realizace dodávek technologií pro čištění průmyslových odpadních vod
 • Obsluha a provozování obecních čistíren
 • Servis technologií pro 300 – 20 000 EO

Ing. Adam Topol

Ředitel oddělení kontejnerových a domovních čistíren odpadních vod. Řídí tyto činnosti:

 • Obchodní oddělení – export
 • Obchodní oddělení – tuzemsko
 • Výroba kontejnerových ČOV
 • Servis domovních čistíren

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.