Konstrukce a instalace

ČOV má kalkulovanou životnost 25 let. Přičemž tento údaj je pro stabilitu pláště ČOV. Reálná životnost bude v praxi záležet na konkrétních podmínkách osazení, např. při obetonování se životnost značně zvýší. Další komponenty, které jsou uvnitř ČOV jsou vyměnitelné a jejich životnost je následující. Vnitřní technologie ČOV má uvažovanou životnost 20 let. Fólie provzdušňovacích elementů má životnost 12 let (cena výměny cca 1000,-). Životnost dmychadla je uvažována 8 let (cena výměny cca 4000,-) při výměně cívek po 4 letech (cena výměny cca 1000,-) a výměně membrán po 2 letech (cena výměny cca 600,-). Posledním mechanicky pracujícím prvkem je řídící hladinový plovák. Tam se uvažuje životnost taktéž cca 8 let (cena výměny cca 400,-). POZOR, VÝŠE UVEDENÉ CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!