Funkce a princip činnosti

Z hlediska kvality vody ano. Musí však být bezpečně regulováno množství, aby nemohlo dojít k přeplavení čistírny.
60 g
Pro ČR a střední Evropu je normovaná spotřeba 150 l. Jako hygienické minimum se uvažuje 100 litrů na osobu za den. S vyšší spotřebou (nad 200 l/den) se obvykle počítá pro čistírny v Anglii, Itálii, Rusku a nejvyšší spotřeba až 280 l/den je v USA a Kanadě.
 • Bezhlučný provoz.
 • Dlouhodobá životnost.
 • Nekorodující plastové části čistírny.
 • Testování dle EN 12566-3 + A1 (značka CE).
 • Nízká cena (po započtení všech doplňkových nákladů u běžných čistíren).
 

Konstrukce čistírny

 • 100% statická odolnost konstrukce pro všechny typy uložení v zemi i nad zemí bez obetonování, díky patentově chráněným oceloplastovým nádržím.
 • Osazení u domovních čistíren je možné jen na pískový podsyp.
 • Kompletní výrobek, v ceně je vše bez dokupování nástavců, poklopů, kontejnerů na dmychadla, časovačů chodu a podobných "nezbytností" jako u jiných čistíren.
 • Variabilní hloubka přítoku do 1,2 m ve standardu. Za příplatek pouze pro hloubky přítoku od 1,2m do 2,0m.
 • Samonosná konstrukce i pro varianty se zásobníkem vyčištěné užitkové vody do 5,5m3 nebo s kalojemem až na 3 roky provozu čistírny.

Technologie

 • Běžné čistírny využívají technologie s ručním řízením a nastavováním, které se na městských čistírnách používaly před 40 lety a vyžadovaly odbornou obsluhu. Nové čistírny TOPAS využívají současnou úroveň řízení a automatizace používaný na obecních čistírnách v dnešní době, kdy je odborná obsluha velmi drahá.
 • ČOV TOPAS neobsahují žádné ruční ani elektronické prvky, které musí u běžných čistíren nastavovat majitel, pokud je schopen pochopit návod. Čistírna TOPAS si po zapnutí sama změří přítok a nastaví se na optimální režim s minimální spotřebou elektrické energie.
 • Měření množství odpadní vody a plynulá regulace chodu dmychadla podle skutečného zatížení čistírny – bez nutnosti nastavovat časové spínače.
 • Garance biologické funkce čistírny minimálně 3 měsíce od přerušení přítoku splašků - testováno úspěšně ve Švédsku na přerušení přítoku po dobu 6 měsíců. Čistírny TOPAS jsou proto velmi vhodné pro rekreační objekty.
 • Vyrovnávací a egalizační nádrž na přítoku, která zachycuje nárazové přítoky, koncentrované chemikálie, tuky, hrubé nečistoty, apod. Tím je maximálně chráněna biologická funkce čistírny.
 • Samostatný kalojem s automatickým odkalováním aktivační nádrže.
 • Signalizace a popis poruchových stavů.
 • Dálkový přenos dat, včetně možnosti monitorování, obsluhy a nastavování parametrů servisním střediskem pomocí SMS.
 • Špičková kvalita vody na odtoku, dosahovaná pomocí patentově chráněného automaticky praného pískového filtru (EP - evropský patent), případně doplněného o UV desinfekci a chemické dávkování koagulantu.
 • Veškerá technologie u malých čistíren je pro snadný servis vyjímatelná, bez nutnosti vyčerpat nádrž čistírny.
   
V principu se jedná o kontinuální systém s předřazenou vyrovnávací nádrží, který využívá přerušení provzdušňování aktivace pro její automatické odkalování. Originalita technického řešení spočívá v tom, že pokud je přítoková nádrž odčerpaná, přeruší se provzdušňování aktivační nádrže (podobně jako u systémů SBR), následně se odčerpá přebytečný kal z aktivace, čistí se povrch dosazovací nádrže a pere se vzduchem pískový filtr. Po celou dobu této regenerační fáze se provzdušňuje přítoková komora.