Mohou jít do ČOV dešťové vody?

Z hlediska kvality vody ano. Musí však být bezpečně regulováno množství, aby nemohlo dojít k přeplavení čistírny.