Má občan povinnost se napojit na veřejnou kanalizaci?

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích ano. Nicméně se uvádí, že pouze pokud je to technicky a ekonomicky možné. Tedy je pak otázka vysvětlení těchto pojmů při posuzování konkrétních případů. Nicméně není zřejmý legální způsob vymáhání, či postihy při nedodržení této povinnosti.