Je systém TOPAS ČOV s kontinuálním průtokem nebo s technologií SBR?

V principu se jedná o kontinuální systém s předřazenou vyrovnávací nádrží, který využívá přerušení provzdušňování aktivace pro její automatické odkalování. Originalita technického řešení spočívá v tom, že pokud je přítoková nádrž odčerpaná, přeruší se provzdušňování aktivační nádrže (podobně jako u systémů SBR), následně se odčerpá přebytečný kal z aktivace, čistí se povrch dosazovací nádrže a pere se vzduchem pískový filtr. Po celou dobu této regenerační fáze se provzdušňuje přítoková komora.