Jaká je spotřeba el. energie v kWh ČOV Topas 5 za den/ za rok?

Na ČOV TOPAS 5 je nejvýznamnějším spotřebičem energie membránový kompresor s příkonem cca 60 W, denní spotřeba el. energie je tedy 24 x 60 = 1,44 kWh/den, což představuje 525,6 kWh/rok. Dále je možné si spočítat, že při aktuální průměrné ceně cca 3,85 Kč za 1 kWh (říjen 2015) to činí cca 5,5 Kč za den a tedy asi 2025 Kč za rok.
Tato spotřeba je však počítána pro případ, kdy dmychadlo pracuje nepřetržitě celý den, resp. celý rok. Pokud však uvažujeme, že ČOV pracuje větší část dne v regulovaném chodu, pak se tyto náklady výrazně snižují. U nových typů ČOV TOPAS závisí tedy doba chodu dmychadla nejen na počtu osob, které ČOV trvale využívají (tedy na velikosti přítoku), ale také na nastaveném koeficientu koncentrace znečištění odpadní vody.