DOMOVNÍ ČOV

Čistírny odpadních vod TOPAS pro 5 – 400 EO (ekvivalentních osob) jsou určeny k čištění veškerých biologicky znečištěných odpadních vod z domácností, včetně odpadních vod z praček a myček nádobí.

VHODNÉ PRO

Rodinné domy, rekreační objekty, penziony, drobné výrobní provozy s biologickým odpadem.

VYUŽITÍ ODPADNÍ VODY

Zásak do podloží či zalévání, vypouštění do vodoteče nebo do kanalizace, zpětné využití v domácnosti.

PATENTOVÁ OCHRANA

Technologie TOPAS® je patentově chráněna v celé Evropě a ve většině vyspělých států světa.

MONITORING

Tato služba nám umožní sledovat provoz ČOV na jakémkoliv místě na zemi a v případě potřeby učinit potřebná opatření.

TOPAS R

Nejžádanější čistírny s pevným přítokem a nízkou pořizovací cenou

 • určeny pro hloubku přítoku do 0,7 m
  (varianta long až 0,9 m)
 • přítoková nádrž je u dna propojena s aktivační nádrží a tvoří spolu “spojené nádoby“
 • kruhové nádrže pro kapacity 5 a 8 EO
 • CE certifikace dle EN 12566-3
 • technologii lze použít i pro rekonstrukcí starých nefunkčních čistíren

TOPAS S

Komfortní čistírny s variabilním přítokem a s garantovanou funkcí i pro rekreační objekty

 • určeny pro hloubku přítoku 0,4 –  1,3 m
  (varianta long: 0,4 – 1,5 m)
 • přítoková nádrž slouží k akumulaci nárazových přítoků a má funkci čerpací stanice
 • kruhové nádrže pro kapacitu 5 a 8 EO obdélníkové nádrže pro 7 – 400 EO
 • CE certifikace dle EN 12566-3 pro 5-50 EO
 • CZ certifikace dle NV č. 163/2002 Sb. pro 55 – 400 EO

Domovní ČOV se skládá mimo jiné z řídící jednotky, pískového filtru a UV lampy.

Více zde …

V následující tabulce jsou uvedeny všechny typy a velikosti domovních čistíren, v různých variantách podle hloubky přítoku, tvaru nádrže a stupně vybavení příslušenstvím.

Více zde …

Podle současné platné legislativy se povolování domovních čistíren řeší buď cestou klasického vodoprávního řízení s následným vydáním „Povolení k vypouštění odpadních vod“ nebo u certifikovaných čistíren, označovaných značkou shody CE se postupuje jednodušším způsobem, tzv. na „Ohlášení“.

Více zde …

Všechny typy čistíren jsou v základu plně samonosné a mohou být umístěny nad i pod hladinou podzemní vody. Čistírny do 8 EO se mohou při stabilním podloží osadit jen na pískový podsyp. Čistírny nad 8 EO vyžadují podkladní beton.

Více zde …

Zde najdete dokumenty ke stažení – propagační materiály, informační materiály, certifikáty výrobků, ceny, diplomy a další.

Více zde …

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.