Koronavir COVID-19 a odpadní vody

Koronavir COVID-19 a odpadní vody

Podle technické zprávy Světové zdravotnické organizace (Vodohospodářství, sanitace, hygiena a odpad v souvislosti s COVID-19) neexistuje v současné době důkaz o přežití viru COVID-19 v pitné vodě nebo v odpadní vodě. COVID-19 je velmi podobný jiným lidským koronavirům, u nichž existují důkazy jak o přežití v životním prostředí, tak o účinných inaktivačních opatřeních, proto mohla přijít Světové zdravotnická organizace s touto tezí.

Podle výše uvedené technické zprávy dosud neexistuje důkaz, že by virus COVID-19 byl přenášen pomocí kanalizačních systémů, s čištěním či bez čištění odpadních vod. Pravděpodobnost přenosu se blíží nule. Kromě toho neexistuje žádný důkaz o tom, že by se pracovníci v oblasti nakládání s odpadními vodami a čištění odpadních vod nakazili SARS, což je další typ koronaviru, který v roce 2003 způsobil závažné vypuknutí akutního respiračního onemocnění. Každý stupeň čištění odpadní vody zmenšuje riziko možného přežití koronaviru.

Podle stanoviska Státního zdravotního ústavu (národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů) virus přežívá několik dnů v moči (až dva dny) i ve stolici (až týden), nicméně přenos na člověka z exkrementů zatím nebyl zaregistrován.

Přenos nového typu koronaviru u pracovníků kanalizací a čistíren odpadních vod je podle SZÚ na stejné úrovni rizika jako u jakékoliv jiné infekce (aerosol z odpadní vody). Vyšší riziko může nastat u odpadních vod v blízkosti nemocnic s vyšším počtem infikovaných pacientů, ovšem tyto nemocnice musí být vybaveny zařízením pro desinfekci odpadních vod před vypuštěním do kanalizace.

Sdílet tento příspěvek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *